ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

และบรรยายพร้อม WORKSHOP “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เตรียมความพร้อมก่อนจบให้กับนักศึกษา

โดยวิทยากร จาก บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่  และ การเสวนา “การเตรียมความพร้อมเด็กวิทย์ สู่ชีวิต การทำงาน” โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 มีนาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี