เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 3)

ภาพการแข่งขันกีฬาและผลการแข่งขันกีฬา "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 19

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำวัน 09/03/2566

ผลการแข่งขัน

บาสเกตบอล (ชาย) รางวัลที่ 1

เปตอง (ทีม 3 คนชาย) รางวัลที่ 2

วอลเล่บอล (หญิง) รางวัลที่ 2

9 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์