กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์ วไลยปี 2566

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์ วไลยปี 2566  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ร่วมส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่"

14 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี