กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และได้สาธิตการทำเครื่องดื่มม็อคเทลให้กับนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี
#ScitechVRU
#วไลยอลงกรณ์
#valaya
#vru
www.vru.ac.th
#ศึกษาต่อ #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี

18 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี