กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 90 ปี วไลยอลงกรณ์ VRU RUN "วิ่งด้วยใจ...ให้ด้วยรัก"

ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 90 ปี วไลยอลงกรณ์ VRU RUN "วิ่งด้วยใจ...ให้ด้วยรัก" นำทีมโดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[Cheer Up] !!!!

20 พฤศจิกายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์