งานมุทิตาจิต 65 "> งานมุทิตาจิต 65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" /> งานมุทิตาจิต 65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2565

มุทิตาจิต ประจำปี 2565
วันที่ดำเนินกิจกรรม 21 กันยายน 2565
ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5

#ScitechVRU
#วไลยอลงกรณ์

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> งานมุทิตาจิต 65

 

21 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี