ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อประชุมการเวก
อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานเปิดประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

10 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี