ขอขอบพระคุณพี่ตุ๊กกี้และคุณอุลที่ให้เกียรติสวมใส่ชุดสวยๆจากผ้า eco print ผ้ารักษ์โลกพิมพ์สีธรรมชาติลายใบไม้ ในรายการห้องข่าวบันเทิง ทางช่องworkpoint

ขอขอบพระคุณพี่ตุ๊กกี้และคุณอุลที่ให้เกียรติสวมใส่ชุดสวยๆจากผ้า eco print ผ้ารักษ์โลกพิมพ์สีธรรมชาติลายใบไม้ ในรายการห้องข่าวบันเทิง ทางช่องworkpoint

ผลงานของ อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ ( อ.สักกรี้)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

ออกแบบชุดโดย : พี่ตุ๊กกี้ร่วมกับนักศึกษา

#valaya #วไลยอลงกรณ์ #scitechvru

15 พฤษภาคม 2565
ช่อง workpoint