พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA education) ระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและมหาวิทยาลัยพันธมิตร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA education) ระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและมหาวิทยาลัยพันธมิตร ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3038736

22 พฤศจิกายน 2564
ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)