พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรมีระบบบริหารจัดการที่ดี

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลและ เกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “Pathum Thani Labour Management Excellence Award 2021” โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ซึ่งหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศในครั้งนี้

24 พฤศจิกายน 2564
ห้องแกรนด์บอลรูม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ