ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสื่อสาองค์กร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสื่อสาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 #ประชุมครั้งที่1

30 พฤศจิกายน 2564
ห้องประชุมการเวก