นักศึกษาปี 3 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร นำเสนอรายงานผลการวิจัย

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นักศึกษาปี 3 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร นำเสนอรายงานผลการวิจัย ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 มีนาคม 2567
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี