การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JRIST) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JRIST) ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการ Sci-tech innovation คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 มีนาคม 2567
ห้องปฏิบัติการ Sci-tech innovation คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี