ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติในการใช้ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 มีนาคม 2567
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี