กิจกรรมการประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการและต่อยอดการผลิตผลงานเชิงประจักษ์จากการเรียนรู้ของนักศึกษา (กิจกรรมการประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning)โดยมี ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมการประกวด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 มีนาคม 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี