กีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 โดยมี รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ภายในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุก และมิตรภาพ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในกิจกรรมและลงแข่งกีฬา รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้

3 มีนาคม 2567
โรงยิม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์