เบื้องหลังถ่ายรายการ Check In Vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เบื้องหลังถ่ายรายการ Check In Vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 กุมภาพันธ์ 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี