หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารร่วมกับบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกำหนดอาหาร

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารร่วมกับบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกำหนดอาหาร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี