ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 วันนี้ได้มีโอกาสพบครูแนะแนวและนักเรียน

13 ตุลาคม 2563
โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์