งานมุทิตาจิต ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

งานมุทิตาจิต ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ด้วยรักและผูกพัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

11 กันยายน 2563
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์