ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และนักศึกษาที่เลือกเสรี ในรายวิชา SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย พร้อมการตกแต่งอาหาร Food stylist

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และนักศึกษาที่เลือกเสรี ในรายวิชา SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย พร้อมการตกแต่งอาหาร Food stylist ณ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป โดยกะทิอร่อยดี

16 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์