เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ แก้วอ่อน

14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์