ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมประธานหลักสูตรเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี