การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

9 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์