คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุม คณะกรรมการสื่อสารองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุม คณะกรรมการสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

9 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์