กิจกรรมการแต่งหน้าคัพเค้กและการทำน้ำสมุนไพรบรรจุแก้ว ระดับชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 IEP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 31 มกราคม 2567 กิจกรรมการแต่งหน้าคัพเค้กและการทำน้ำสมุนไพรบรรจุแก้ว ระดับชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 IEP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องปฏิบัติการชา/กาแฟ และห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

31 มกราคม 2567
ห้องปฏิบัติการชา/กาแฟ และห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์