รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมพลังงานทางรอดภาคธุรกิจผู้ประกอบการ ณ ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation

วันที่ 30 มกราคม 2567 รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมพลังงานทางรอดภาคธุรกิจผู้ประกอบการ ณ ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation

30 มกราคม 2567
ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation