สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการอบรมภาษาจีน

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการอบรมภาษาจีน ในนักศึกษา ณ ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

24 มกราคม 2567
ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์