ตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)" STAR STEMS TALENT AWARD (Final) & SMART TRAINER (Season 1)

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)" กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางปัญญาและพิธีรับเกียรติบัตร STAR STEMS "STAR STEMS TALENT AWARD (Final) & SMART TRAINER (Season 1)"โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

15 มกราคม 2567
ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ