โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งามวิถี ณ วังวิทย์ “งามวิถีไทย ไอเลิฟยู”

คณะกับเครือข่ายร่วมกันจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งามวิถี ณ วังวิทย์ “งามวิถีไทย ไอเลิฟยู” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้ - เกมการศึกษาตามวิถีไทย - อาหารไทยฟิวชั่น “ฉันรักเธอ” - มวยทะเล - ผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกจากข้าวพันธุ์ไทย - วัดไทยสามมิติ - วาดลวดลายแห่งความรักผ่านถุงผ้ารักษ์โลก

19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม