ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และนักศึกษาที่เลือกเสรี ในรายวิชา SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และนักศึกษาที่เลือกเสรี ในรายวิชา SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย เมนู อาหารว่างประเภททอดและล่าเตียง (ปอเปี๊ยะทอด ซัลโมซ่า กระทงทอง) เรียนสนุก เน้นปฏิบัติ จับมือฝึกกันเลยทีเดียว

22 ธันวาคม 2566
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์