Valaya Land แดน Super Hero & 70s VRU Disco night

วันที่ 22 ธันวาคม 2566  รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานเปิดงาน ร่วมกิจกรรม Valaya Land แดน Super Hero ณ โรงยิมเนเซียม 3 โดยมีการเดินขบวรพาเหรดและแข่งขันกีฬา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  และในช่วงเย็นวันเดียวกัน ได้มีกิจรรม 70's VRU Disco night (งานปีใหม่ 67) ณ บริเวณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

22 ธันวาคม 2566
โรงยิมเนเซียม 3