อบรมเชิงปฎิบัติการขอตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร อบรมเชิงปฎิบัติการขอตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ณ บ้านศิริพร รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

15 ธันวาคม 2566
บ้านศิริพร รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม