คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม

14 ธันวาคม 2566
โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี