คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม สมัครเรียนออนไลน์และอ่านประกาศเพิ่มเติมผ่านระบบ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php

8 ธันวาคม 2566
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา