การประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย

เป็นการประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย เป็นการประกวดในรูปแบบการผสมผสานระหว่างยุคสมัย ในภายใต้แนวคิด "ศิลปวัฒนธรรมไทย 4.0"

1 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม