เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ "เรียนต่อ VRU EP.3"

เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ “เรียนต่อ VRU EP.3 ตอนคุยกับอาจารย์รุ่นพี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  โดยมี ผศ.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร และ อ.ศิรภัสสร พันธะสา สาขาการจัดการภัยพิบัติ เป็นแขกรับเชิญในรายการ “เรียนต่อ VRU EP.3” ซึ่งจะกำหนดออกอากาศภายในเดือนธันวาคมนี้ ในช่องทางสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 ธันวาคม 2566
ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation