ปฐมนครเกมส์ กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10

ปฐมนครเกมส์ กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10
ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  9. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตซอล ,การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ,การแข่งขันเปตอง ,การแข่งขันแบดมินตัน ,การแข่งขัน E-Sport (ROV) ,การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ,การแข่งขันกีฬาฮาเฮ ,ขบวนพาเหรด และ  กิจกรรมการประกวดทูตวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมสานสัมพันธ์ เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย

2 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม