กิจกรรมจิตอาสา(ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย)

4 มีนาคม 2563
สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย