กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม  จังหวัดสระบุรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม

30 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนหินกองวิทยาคม