ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 พฤศจิกายน 2566
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี