ผศ.อัจจิมา มั่นทน และ อ.ณัฐรดี อนุพงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและวิจัยร่วมกับคณบดี และคณาจารย์ของ ITB STIKCOM Bali

ผศ.อัจจิมา มั่นทน และ อ.ณัฐรดี  อนุพงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและวิจัยร่วมกับคณบดี และคณาจารย์ของ ITB STIKCOM Bali  สำหรับโครงการครั้งนี้ นอกจากได้รับเชิญเป็น Key Speaker ในการสัมนาแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนทำการสอนให้กับศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 class ด้วยกัน

30 พฤศจิกายน 2566
ITB STIKCOM Bali