กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนผักไห่ (สุทธาประมุข)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนผักไห่ (สุทธาประมุข) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม

28 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนผักไห่ (สุทธาประมุข)