อบรมการทำอาหารไทย ข้าวห่อใบบัว ให้คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย

24 พฤศจิกายน 2566 ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล , ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา , ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ ,ผศ.ลัดดาวัลย์ กงพลี, อ.นันทิภา แก้วลีลาวรรณ , อ.ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน และอ.ณรัช พรนิธิบุญ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อบรมการทำอาหารไทย ข้าวห่อใบบัว ให้คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2566
ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์