ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

วันที่ 19  พฤศจิกายน 2566  ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ณ อาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน  กรุงเทพมหานคร  และนักศึกษาเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จากการประกวดคลิปสั้นประเภท TIK TOK ความยาวไม่เกิน 120 วินาที  เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตจริงของเหยื่ออุบัติเหตุหัวน๊อคจากมอเตอร์ไซด์” ภายใต้หัวข้อ “LIFE CHANGE ชีวิตที่เปลี่ยนไป”   ได้รับรางวัลมูลค่า 150,000 บาท จากนายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย  โดย อ.อรวรรณ  ชำนาญพุดซา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นที่ปรึกษาโครงการ

19 พฤศจิกายน 2566
อาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน  กรุงเทพมหานคร