ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านเข้ารอบ ๔ ทีมสุดท้ายด้านการจัดการองค์กรในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางปัญญา "STAR STEMS TALENT AWARD" โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านเข้ารอบ ๔ ทีมสุดท้ายด้านการจัดการองค์กรในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางปัญญา "STAR STEMS TALENT AWARD" โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในโครงการ "คอนเทนต์ดี มีคนเรียน" ได้รับรางวัล 10,000 บาท โดยอาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา อัจฉริยะโพธา เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง

15 พฤศจิกายน 2566
ห้องประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร