กะทิแท้ ตราอร่อยดี มอบ ผลิตภัณฑ์หัวกะทิ 100% ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหัวกะทิแท้ 100 % ตราอร่อยดี และอาหารสำเร็จรูประดับโลก มอบ ผลิตภัณฑ์หัวกะทิ 100% อร่อยดี แบบ UHT สะดวกและง่ายต่อการปรุงอาหาร ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 พฤศจิกายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์