อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกุล


Facebook :

Line ID : littleoley

E-mail : jittima@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0818435048

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ