ผศ.ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม


Facebook :

Line ID :

E-mail : samneang@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0894417148

ช่องทางอื่นๆ : ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ตึก 5 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา : เคมี