ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล


Facebook : Kanokwan punaaterkoon

Line ID : 0816460040

E-mail : Kanokwan@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0816460040

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ